Handelsbetingelser

Handelsbetingelser er gældende for kunder og firmaet VRgame.

Vi gør opmærksom på, at det er på kundens eget ansvar at benytte vores simulatorer, og eventuelle skader på tøj og sko dækkes ikke af VRGame.

Betaling

Betalingen trækkes straks efter købet - både ved bookinger og køb af gavekort. Du vil automatisk modtage en mail med oplysninger om købte ydelser.

Betalingstyper

Vi modtager kontanter, Dankort/Visa Dankort, MasterCard/MasterCard Debit og MobilePay. Ved online booking kan der anvendes følgende betalingsmuligheder: Dankort/Visa Dankort, MasterCard/MasterCard Debit, MobilePay og gavekort.

Vi modtager ikke udenlandsk valuta.

Ændring af betalingskort

Det er kundens eget ansvar, at et korrekt og gyldigt betalingskort er angivet i systemet.

Betalingskort ændres ved at logge ind på bookingsystemet og trykke på “Klik her for at se dine oplysninger”. Derefter modtages en bekræftelsesmail om ændring af betalingskort.

Afbudsregler

Afbud skal ske senest 24 timer inden den bookede tid. Slettes en booking online inden 24 timer før booking, refunderes betalingen automatisk. Annulleres en booking efter 24 timer før en booking refunderes beløbet kun delvist. Dette skyldes, at under en booking, for 10 eller flere deltagere,  holdes caféen lukket for andre end de tilmeldte deltagere. Derfor tager vi en del af beløbet til at kompensere for dén tid, caféen ellers kunne have været åben.

Mere end 24 timer før booking: 100 % af det betalte beløb refunderes

Mellem 24 timer og 6 timer før booking: 50 % af det betalte beløb refunderes.

Mindre end 6 timer før booking: Det betalte beløb refunderes ikke.

Har man booket lokale leje og fået en endelig beskæftigelses mail, gælder følgende afbestillings reglerne.
Mere end 72 timer før booking: 100 % af det betalte beløb refunderes

Mellem 48 timer og 24 timer før booking: 50 % af det betalte beløb refunderes.

Mindre end 24 timer før booking: Det betalte beløb refunderes ikke.

Medlemskort

Prisen for abonnementet fremgår ved købet af de enkelte abonnementer.
Alle abonnementer er personlige og kan ikke overdrages eller deles med andre. (overtrædes dette er der et bøde gebyr på 600,-)

Gyldighed
Abonnementskortet er gyldig i én måned fra enten købsdato eller den under købet valgte startdato.
Kortet kan bruges til de maskiner som er beskrevet i de enkelte vilkår og betingelser for hvert af de mulige
abonnementer.

Kvittering
Der fremsendes kvittering på e-mail ved indgåelse af aftale, ved automatisk trækning, ved fejlet trækning,
ved ændring af betalingskort og ved opsigelse af abonnementet.
Ændring af betalingskort
Det er kundens ansvar, at det korrekte og gyldige betalingskort er angivet i systemet.
Man skifter betalingskort ved at logge ind på bookingsystemet og trykke på ”Klik her for at se dine
klippekort / abonnementer” Bemærk – en opsigelse af betalingskortet er ikke en opsigelse af det løbende
abonnement.

Automatisk trækning
Første betaling trækkes i forbindelse med indgåelsen af aftalen – herefter trækkes prisen for abonnementet
automatisk dagen før ny abonnementsperiode starter.

Bero & Opsigelse
Systemet har ikke en bero funktion.
Ønsker man at holde pause med abonnementet, opsiger man blot aftalen via online booking.
Man kan efterfølgende, vælge at købe det nye abonnement med det samme og sætte den ønskede
startdato under købet.
Generel opsigelse foregår også via online booking eller ved henvendelse til VRgame.
Opsigelse ved online booking, foregår ved at logge ind på bookingsystemet og trykke på ”Klik her for at se
dine klippekort / abonnementer” Bemærk – en opsigelse af betalingskortet er ikke en opsigelse af det
løbende abonnement.

Du kan ikke booke en tid online – og vi tager forbehold for, at arkaden kan være optaget grundet arrangement. Derfor er du ikke garanteret en simulator.

Gavekort

Gavekort er gyldige i 3 år fra købsdatoen.

Gavekort kan printes eller sendes. Begge dele kan gøres lige efter betalingen er gennemført.

Gavekort købes online og tilknyttes din booking-profil straks efter købet. Herefter foretager du din booking, og systemet vil automatisk trække beløbet fra gavekortet.

Eventuel restbeløb på udløbne gavekort eller ved ophør i vores arkade, refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

Køb af gavekort kan fortrydes indtil 14 dage efter købet ved henvendelse til VRgame - med mindre gavekortet er taget i brug.

Betingelser hos VRgame

Benytter du vores simulatorer gælder følgende regler:

Vi gør opmærksom på, at det er på eget ansvar at bruge simulatorerne, da de eller gæsterne i dem kan flytte sig pludseligt. Især skinneben er udsatte tæt på RacingCUBE-simulatorerne. Hvis du vil ud af en RacingCUBE-simulator, mens den bliver brugt, giv da signal til personalet så de kan slukke for simulatoren mens du hopper ud - ellers risikerer du at den flytter sig pludseligt mens du er på vej ud.

Overholdes betingelserne og reglerne ikke, forbeholder personalet sig retten til at bortvise gæsten fra VRgame og eventuelt give en karantæne. Betaling for booking refunderes i så fald ikke.

Aldersgrænse

Der er som udgangspunkt ingen aldersgrænse for at prøve vores simulatorer; det er en vurderingssag, som gæsten selv står til ansvar for. Vi anbefaler en minimumsalder på 10 år, så der hos gæsten er en grundforståelse for spilverdenen.

Hvis det af VRgames personale eller forældre vurderes at spil og oplevelser ikke er egnet for gæsten i visse situationer, vil oplevelsen blive stoppet omgående og der vil blive foreslået andre alternativer.

Højde og vægt

Minimumshøjde: 135 cm. (kun for KATVR), 110 cm. for spil hvor man ikke behøver blive spændt fast

Maksimumshøjde: 195 cm. (kun for KATVR)

Maksimumsvægt: ca. 120 kg.

Overholdes højde- og vægtbegrænsningerne ikke, er brug af simulatorerne på eget ansvar, såfremt der opstår skader og ødelagt udstyr.

Inden og mens du prøver simulatorerne

Det kræver fuld førlighed i arme og ben at bruge simulatorerne.

Du må ikke være påvirket af euforiserende stoffer, når simulatorerne bruges.

Du må ikke være beruset i en grad, der gør, at du ikke kan modtage anvisninger fra personalet.

Du skal til hver en tid rette dig efter anvisninger fra personalet. Udvises der aggressiv adfærd, vil du blive bedt om at forlade VRgame, og i grove tilfælde kan bortvisning være nødsaget. Det vurderes af personalet.

Disse personer frarådes at bruge vores simulatorer

Gæster med rygproblemer af større grad frarådes brug af simulatorer, da uvante vrid kan forekomme, der kan fremprovokere andre skader.

Gæster med hjerteproblemer frarådes brug af simulatorer.

Gæster med psykiske problemer af større grad kan vurderes uegnet til brug af simulatorer.

Gravide gæster frarådes brug af simulatorer.

Skader på udstyr

Forekommer der uheld og skade på vores udstyr, er der en selvrisiko på 1.000 kr., som kunden selv betaler. Det vurderes af personalet, om der er tale om uheld eller uhensigtsmæssig brug. Er der tale om uhensigtsmæssig skade/misbrug af udstyr, stilles gæsten til ansvar og skal betale for det fulde beløb af påført skade, inden gæsten forlader VRgame. Ved skader over 5.000 kr., som gæsten ikke kan betale på stedet, skal gæsten kunne stille sikkerhed for at vi modtager det fulde beløb.

Udøves der hærværk på udstyr eller lokaler eller begås der tyveri, anmeldes det til politiet.

Rul til toppen